Neuropsykiatriset valmentajat ry

Tietoa valmennusmenetelmästä ja sen osaajista.

Home

Yhdistys      Nepsyvalmennus      Koulutuksia      Valmentajat      Yhteydenotto

Koulutuksia

Yhdistyksen koulutuskriteereiden mukaisia

NEUROPSYKIATRINEN VALMENTAJA -KOULUTUKSIA:


Kokkolassa lokakuussa 2021

Lue lisää


Oulussa lokakuussa 2021

Lue lisää


Marraskuussa 2021

Lue lisää


Jyväskylässä helmikuussa 2022

Lue lisää


Järvenpäässä maaliskuussa 2022

Lue lisää


Maaliskuussa 2022

Lue lisää


Tiedoksi koulutusten järjestäjille

Kun järjestämänne neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus vastaa yhdistyksen koulutuksen laatukriteereitä, niin voitte ilmoittaa niistä meille.

Koulutuksista vastaavat henkilöt voivat myös halutessaan lähettää nähtäväksemme neuropsykiatrinen valmentaja -koulutusten sisällöt.

Toivomuksena on, että kaikista neuropsykiatrisen valmentajan koulutuksista sekä jatko- ja täydennyskoulutuksista tulisi tieto yhdistykselle.

Hallituksen hyväksymille koulutuksille annetaan yhdistyksen suositus ja kriteerit täyttävistä valmentaja-koulutuksista ilmoitetaan näillä yhdistyksen sivuilla.

Neuropsykiatrinen valmentaja - koulutusten laatukriteerit:

  - Koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 20 op.

  - Pääkouluttajalla tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus, lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja pätevyys sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta.

  - Kaikilla ulkopuolisilla luennoitsijoilla tulee olla riittävä asiantuntijuus ja perehtyneisyys neuropsykiatriaan.

  - Koulutuksessa tulee olla vähintään yksi alaan erikoistuneen erikoislääkärin luento-osuus eli luennoitsijana tulee olla erikoislääkäri, jolla on soveltuva alan erikoistutkinto; neurologi tai psykiatri. Lääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa, esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta.

  - Koulutus tulee järjestää yhteistyössä oppilaitoksen tai muun julkisen tahon kanssa (esim. ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit).

  - Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys.

  Kouluttajat, huomioittehan:

  > edellä mainitut asiat täytyvät tulla ilmi koulutuksen suorittaneiden todistuksista tai todistuksien liitteistä