Neuropsykiatriset valmentajat ry

Tietoa valmennusmenetelmästä ja sen osaajista.

Home

Yhdistys      Nepsyvalmennus      Koulutuksia      Valmentajat      Yhteydenotto

Tervetuloa!

Olemme sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.

Yhdistyksemme tarkoituksena on tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää. Pyrimme myös varmistamaan valmennustyön ja koulutuksen laatua mm. laatimiemme koulutuksen laatukriteerien sekä valmentajakouluttajien yhteistyön avulla.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.

Jäsenillemme on valmisteilla eettinen säännöstö ja tiedotamme jäsenistöä asiasta vuoden vaihteen jälkeen.

Näiltä sivuilta löydät tietoa neuropsykiatrisesta valmennusmenetelmästä sekä yhdistyksemme toiminnasta.

Työmme viitekehys on ratkaisukeskeisyys.

Sivuilta löytyy myös tietoa valmentajakoulutuksista sekä valmentajakoulutuksen käyneistä valmentajista.


Hallitus 2019

Puheenjohtaja Leena Mannström-Mäkelä

Sihteeri Jenni Jakku

Anne Andersson

Sirpa Väisänen

Kati Knuuttila

___

Kannatusjäsenet

Wellmind Terveys Oy

KirsiConsulting Oy

Eduro Säätiö

Valmennuskeskus Voimavara

Nepsy-valmennus ja Hoivapalvelut Sirpa Väisänen


Tietoa yhdistyksestä

Neuropsykiatriset valmentajat ry:n tarkoituksena on:

  • - Tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää.
  • - Pohtia erilaisia työskentelyyn liittyviä haasteita ja toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
  • - Tuoda esille menetelmän tuloksia, mahdollisuuksia ja sovellutuksia.
  • - Nostaa esille neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista johtuvia tarpeita ja niihin liittyviä kehittämishaasteita.
  • - Varmistaa valmennustyön ja koulutuksen laatua.
  • - Tehdä koulutus- ja kehittämistyötä.

Liittyminen

Yhdistykseen voi liittyä hakemalla joko jäsenyyttä (kts. koulutuksia koskevat kriteerit valmentajat-kohdassa) tai kannatusjäsenyyttä (yhteistyökumppanit ja muut asiasta kiinnostuneet). Hakemuslomakkeen saa yhdistyksestä pyydettäessä sähköpostilla osoitteesta neuropsykiatrisetvalmentajatry@gmail.com

Hakemus osoitetaan yhdistyksen hallitukselle ja siitä tulee ilmetä hakijan henkilö- ja yhteystiedot, sekä pätevyys toimia valmentajana (suoritetun koulutuksen järjestäjä, paikkakunta ja valmistumisvuosi). Jäsenmaksu on vuonna 2018 35 euroa / vuosi. Kannatusjäsenyys on vuonna 2018 100 euroa / vuosi.

Yhdistyksen hallitustyöskentely tapahtuu päätyön ohessa, joten sähköposteja luetaan n.2 vk:n välein ja jäsenasioita hoidetaan n.1krt/kk.

Tietosuojaseloste