Neuropsykiatriset valmentajat ry

Tietoa valmennusmenetelmästä ja sen osaajista.

Home

Yhdistys      Nepsyvalmennus      Koulutuksia      Valmentajat      Yhteydenotto

Tervetuloa!

Olemme sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia, joilla on neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin ja valmennusmenetelmään liittyvä ammatillinen täydennyskoulutus, neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.

Yhdistyksemme tarkoituksena on tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus mainitaan kuntoutusmuotona ADHD:n Käypä hoito -suosituksessa. Pyrimme varmistamaan valmennustyön ja koulutuksen laatua mm. laatimiemme koulutuksen laatukriteerien sekä valmentajakouluttajien yhteistyön avulla.

Neuropsykiatrinen valmennus ei ole Valviran valvomaa toimintaa, eivätkä valmennustyössä käytettävät nimikkeet (esim. neuropsykiatrinen valmentaja tai nepsy-ohjaaja/-terapeutti) ole suojattuja ammattinimikkeitä.

Näiltä sivuilta löydät tietoa neuropsykiatrisesta valmennusmenetelmästä sekä yhdistyksemme toiminnasta.

Työmme viitekehys on ratkaisukeskeisyys.

Sivuillemme tuodaan ilmoitettua tietoa koulutuksista, jotka toteutetaan yhdistyksen edellyttämin kriteerein.


Hallitus 2021

Puheenjohtaja:

Leena Mannström

Muut hallituksen jäsenet:

Miia Herranen, Minna Kivimäki, Kati Knuuttila, Niina Piira, Tarja Vainio ja Sirpa Väisänen.

______________________________________________

Kannatusjäsenet 2021

Yhdistyksen tavoitteita ja pyrkimyksiä toteuttavat ja tukevat:

BonumMind Oy

KirsiConsulting Oy

Eduro Säätiö

Valmennuskeskus Voimavara Oy

Nepsy-valmennus ja Hoivapalvelut Sirpa Väisänen

Wellmind Terveys Oy

Tietoa yhdistyksestä

Neuropsykiatriset valmentajat ry:n tarkoituksena on:

  • Tuoda esille valmentajien erityisosaamista ja valmennusta osana palvelujärjestelmää.
  • Pohtia erilaisia työskentelyyn liittyviä haasteita ja toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista.
  • Tuoda esille menetelmän tuloksia, mahdollisuuksia ja sovellutuksia.
  • Nostaa esille neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista johtuvia tarpeita ja niihin liittyviä kehittämishaasteita.
  • Varmistaa valmennustyön ja koulutuksen laatua.
  • Tehdä koulutus- ja kehittämistyötä.

Yhdistyksemme eettiset ohjeet tukevat jäsenistöä valmennustyössä.

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan eettisiä ohjeita.


Liittyminen

Yhdistykseen voi liittyä hakemalla joko varsinaista henkilöjäsenyyttä tai kannatusjäsenyyttä (yhteistyökumppanit ja muut asiasta kiinnostuneet).

Henkilöjäseneksi ottamisen kriteereistä tarkemmin osiossa "Valmentajat".

Kannatusjäsenen tulee osallaan toteuttaa ja edistää yhdistyksen aatteellisia tavoitteita.

Tarkemmat hakuohjeet saa yhdistyksestä pyydettäessä sähköpostilla osoitteesta neuropsykiatrisetvalmentajatry@gmail.com

Jäsenmaksu on vuonna 2021 15 euroa / vuosi. Kannatusjäsenyys on vuonna 2021 100 euroa / vuosi.

Yhdistyksen hallitustyöskentely tapahtuu päätyön ohessa, joten sähköposteja luetaan n.2 vk:n välein ja jäsenasioita hoidetaan n.1krt/kk.

Ajankohtaista

Tänä vuonna 2021 yhdistys täyttää 15 vuotta! Onnea ja kiitos kaikille teille, jotka olette tämän mahdollistaneet!


Jäsen, ovatko yhteystietosi muuttuneet esim. muuton tai työpaikan vaihtamisen seurauksena? Voit päivittää yhteystietosi helposti sähköpostilla.

Jäsenedut 2021

Jäsenetuna tarjoamme mahdollisuutta ilmoittaa valmentajuudesta sivuillamme.

Jäsenille on suljettu Facebook -ryhmä, johon tuodaan ajankohtaista alan tietoa.

**************************************************************

Työnohjaus -sarjassa muutoksia!

Osa 1 >> 1.12.2021 klo 15:30-17

Osa 2 >> 28.3.2022 klo 15:30-17

-verkkototeutuksena ohjelmalla Zoom

-sessiot ohjaa Leena Mannström

-ilmoittautumiset yhdistyksen sähköpostiin, otsikolla "Työnohjaus"

-ilmoita nimesi ja kerro lyhyesti perustelut työnohjauksen tarpeelle

*****************************************************************

Tietosuojaseloste